Ślub cywilny – Folwark Stara Winiarnia

wpis w: niezbędnik weselny | 0

 

„Świadomy/a praw i obowiązków wynikających z założenia rodziny,

uroczyście oświadczam, że wstępuję w związek małżeński z  ... ...

i przyrzekam, że uczynię wszystko, aby małżeństwo nasze było zgodne, szczęśliwe i trwałe”

 

Ślub cywilny polega na zgodnym oświadczeniu woli obojga przyszłych małżonków przed urzędnikiem państwowym, którym jest zwykle kierownik Urzędu Stanu Cywilnego lub wydelegowana przez niego osoba. Zawarcie małżeństwa musi odbywać się w obecności dwóch świadków. Ślub może odbyć się nie wcześniej niż miesiąc i jeden dzień po złożeniu oświadczeń o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa i nie później niż sześć miesięcy po jego złożeniu. W szczególnych przypadkach kierownik USC może zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu.

Od 1 marca 2015 roku ślub cywilny jest możliwy nie tylko w Urzędzie Stanu Cywilnego, ale również w dowolnym, gwarantującym powagę i dostojność ceremonii oraz bezpieczeństwo uczestniczących osób miejscu.

Zabytkowy Folwark Stara Winiarnia od lat jest wspaniałym tłem dla uroczystych ceremonii zaślubin!

Ślub cywilny w odpowiedniej oprawie może się odbyć zarówno na Dziedzińcu Folwarku, jak i we wnętrzach obiektu - zazwyczaj wykorzystywana jest na tą okazję urokliwa Sala Balowa na parterze Restauracji. Ze względu na nasze doświadczenie możemy Państwu zaoferować kompleksową pomoc w zorganizowaniu uroczystości.

Weź ślub cywilny

Jeśli zdecydowaliście się na ślub cywilny - udajcie się do urzędu stanu cywilnego (USC). Tam złożycie tak zwane zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz ustalicie termin ślubu. Możecie też zdecydować, czy ślub odbędzie się w urzędzie czy poza nim, na przykład w plenerze.

Kto może wziąć ślub cywilny

Ślub możecie wziąć, jeśli:

 • jesteście pełnoletni,
 • nie jesteście w związku małżeńskim,
 • nie jesteście ze sobą spokrewnieni w linii prostej oraz nie jesteście rodzeństwem (na przykład nie może wziąć ślubu ojciec z córką, brat z siostrą),
 • nie jesteście ze sobą spowinowaceni w linii prostej (na przykład nie może wziąć ślubu synowa i teść),
 • nie jesteście w stosunku przysposobienia (osoba adoptująca i osoba adoptowana).

Jeśli kobieta jest niepełnoletnia, ale ukończyła 16 lat — może wziąć ślub, jeżeli uzyska na to zgodę sądu.
Jeśli osoby są ze sobą spowinowacone — mogą wziąć ślub, jeżeli uzyskają na to zgodę sądu.
Jeśli osoba jest dotknięta chorobą psychiczną albo niedorozwojem umysłowym — może wziąć ślub, jeżeli uzyska na to zgodę sądu.
Osoby całkowicie ubezwłasnowolnione nie mogą zawrzeć związku małżeńskiego.

Wizyta w USC

Jeśli chcecie wziąć ślub:

 • w urzędzie — udajcie się do USC, w którym chcecie się pobrać,
 • poza urzędem — udajcie się do USC właściwego dla miejsca, które wybraliście na miejsce ślubu.

Przed wizytą w USC przygotujcie:

 • wasze dokumenty tożsamości (dowody osobiste lub paszporty) — do okazania,
 • dowód opłaty skarbowej — możecie zapłacić w kasie urzędu albo przelewem na konto urzędu,
 • jeśli jest potrzebne — zezwolenie sądu na zawarcie małżeństwa, 
 • jeśli będziecie korzystali z pomocy pełnomocnika — zezwolenie sądu na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika wraz z pełnomocnictwem,
 • jeśli nie masz polskich aktów stanu cywilnego (a jesteś obywatelem Polski), przygotuj:
 • zagraniczny odpowiednik aktu urodzenia,
 • a jeśli byłeś wcześniej w związku małżeńskim, przygotuj zagraniczny odpowiednik aktu małżeństwa wraz z dokumentem, który potwierdzi ustanie albo unieważnienie małżeństwa albo dokumentem, który potwierdzi nieistnienie małżeństwa.

Uwaga! Jeśli jedno z narzeczonych jest cudzoziemcem:

 • ta osoba musi złożyć dokument, który potwierdzi, że może zawrzeć związek małżeński według prawa, które obowiązuje w kraju, z którego pochodzi (dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem ta osoba może wziąć ślub). Jeśli uzyskanie takiego dokumentu jest wyjątkowo trudne, czyli istnieją trudne do przezwyciężenia przeszkody (na przykład: w kraju pochodzenia jest wojna), sąd może zwolnić z obowiązku złożenia takiego dokumentu — wówczas sąd ustali, czy ta osoba może wziąć ślub. W takiej sytuacji musicie mieć ze sobą orzeczenie sądu w tej sprawie. Osoba, która jest cudzoziemcem musi złożyć wniosek do sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania,
 • jeśli na podstawie złożonych dokumentów kierownik USC nie będzie mógł ustalić danych, które musi wpisać do aktu małżeństwa (ustalenie danych osoby i jej stanu cywilnego), może zwrócić się do tej osoby (cudzoziemca), aby przedłożyła: 
 • odpis aktu urodzenia, 
 • a jeśli osoba ta była wcześniej w związku małżeńskim:
  • odpis aktu małżeństwa z informacją o tym, że osoba nie jest już w tym związku małżeńskim (to jest z adnotacją o ustaniu, unieważnieniu albo nieistnieniu małżeństwa) 
   lub
  • odpis aktu małżeństwa z dokumentem, który potwierdzi ustanie lub unieważnienie małżeństwa albo dokumentem, który potwierdzi nieistnienie małżeństwa,
 • wszystkie dokumenty sporządzone w obcym języku, musicie urzędowo przetłumaczyć. Takie tłumaczenie może zostać przygotowane przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula,
 • jeśli chociaż jedno z was nie potrafi porozumieć się z kierownikiem USC, na przykład nie mówi po polsku — musicie zapewnić tłumacza lub biegłego.

 

Po ślubie

Kierownik USC sporządzi akt małżeństwa. Dostaniecie bezpłatnie jeden skrócony odpis aktu małżeństwa.

Gdzie możecie wziąć ślub cywilny

 • w dowolnym USC,
 • poza urzędem, w miejscu, które gwarantuje zachowanie uroczystej formy i bezpieczeństwo uczestników. Kierownik USC może odmówić udzielenia ślubu w wybranym przez was miejscu, jeśli uzna, że nie spełnia ono tych wymagań.

Najbliższy Urząd Stanu Cywilnego

ul. MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO 2, 34-730 MSZANA DOLNA
USC przyjmowanie wniosków - parter pok. 01, Sprawę załatwia - Danuta Śmieszek
tel. +48 18 33 10 059 wew. 207, e-mail: usc@mszana-dolna.pl

Wybór nazwiska

Po złożeniu oświadczeń, że wstępujcie w związek małżeński, zostaniecie poproszeni o złożenie oświadczenia o przyszłym nazwisku. Musicie zdecydować, jakie nazwisko będziecie nosili po ślubie i jakie nazwisko będą nosiły wasze przyszłe dzieci.

Po ślubie możecie:

 • zachować swoje dotychczasowe nazwiska, 
 • do swojego nazwiska dodać nazwisko współmałżonka. To nazwisko może mieć tylko dwa człony (nazwisko dwuczłonowe) na przykład Nowak-Kowalska,
 • zdecydować się na jedno z waszych nazwisk, które będzie waszym wspólnym nazwiskiem.

Jeśli nie złożycie oświadczenia o przyszłym nazwisku — zachowacie swoje dotychczasowe nazwiska.

Jeśli po ślubie będziecie nosić różne nazwiska, musicie zdecydować jakie nazwisko będą nosiły wasze przyszłe dzieci. Możecie wskazać, że dziecko będzie nosiło nazwisko jednego z was albo nazwisko, które powstanie z połączenia waszych nazwisk (nazwisko matki i dodane do niego nazwisko ojca).

Jeśli nie złożycie zgodnych oświadczeń w sprawie nazwiska dzieci — będą nosiły nazwisko dwuczłonowe, które powstanie z połączenia waszych nazwisk (nazwisko matki i dodane do niego nazwisko ojca).

Ile zapłacicie

 • obowiązkowa opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa wynosi 84 zł,
 • dodatkowa opłata za ślub poza urzędem na wasze życzenie wynosi 1 000 zł,
 • jeśli ślub odbywa się poza urzędem z powodu zagrożenia życia lub zdrowia (na przykład: w szpitalu) albo z powodu pozbawienia wolności (na przykład: w więzieniu) — nie jest pobierana opłata dodatkowa. 

Ile będziecie czekać

 • małżeństwo może zostać zawarte po upływie miesiąca od daty złożenia zapewnienia o tym, że nie wiecie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
 • zapewnienie jest ważne 6 miesięcy — jeśli w tym czasie nie weźmiecie ślubu — musicie ponownie złożyć zapewnienie,
 • w szczególnych przypadkach okres oczekiwania na ślub może zostać skrócony. Istnieją sytuacje, w których narzeczonym zależy na skróceniu czasu miesięcznego oczekiwania na ślub, np. z ważnych powodów życiowych czy rodzinnych. Wówczas można złożyć wniosek o przyspieszenie procedury do kierownika urzędu stanu cywilnego, który – jeśli uzna go za zasadny – może przychylić się do prośby i skrócić czas oczekiwania na ceremonię (koszt opłaty skarbowej = 39 zł - za zezwolenie).

Jeśli obywatele polscy przebywają za granicą, ale zamierzają wziąć ślub w Polsce, to mogą złożyć zapewnienie polskiemu konsulowi, który przekaże je wskazanemu przez nich kierownikowi urzędu stanu cywilnego.

 

Masz pytania? Napisz: manager@folwarkstarawiniarnia.pl

Zadzwoń: +48 18 33 12 382, +48 506 140 446

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *