„Świadomy/a praw i obowiązków wynikających z założenia rodziny,

uroczyście oświadczam, że wstępuję w związek małżeński z  ... ...

i przyrzekam, że uczynię wszystko, aby małżeństwo nasze było zgodne, szczęśliwe i trwałe”

 

Ślub cywilny polega na zgodnym oświadczeniu woli obojga przyszłych małżonków przed urzędnikiem państwowym, którym jest zwykle kierownik Urzędu Stanu Cywilnego lub wydelegowana przez niego osoba. Zawarcie małżeństwa musi odbywać się w obecności dwóch świadków. Ślub może odbyć się nie wcześniej niż miesiąc i jeden dzień po złożeniu oświadczeń o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa i nie później niż sześć miesięcy po jego złożeniu. W szczególnych przypadkach kierownik USC może zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu.

Od 1 marca 2015 roku ślub cywilny jest możliwy nie tylko w Urzędzie Stanu Cywilnego, ale również w dowolnym, gwarantującym powagę i dostojność ceremonii oraz bezpieczeństwo uczestniczących osób miejscu.

Zabytkowy Folwark Stara Winiarnia od lat jest wspaniałym tłem dla uroczystych ceremonii zaślubin!

Ślub cywilny w odpowiedniej oprawie może się odbyć zarówno na Dziedzińcu Folwarku, jak i we wnętrzach obiektu - zazwyczaj wykorzystywana jest na tą okazję urokliwa Sala Balowa na parterze Restauracji. Ze względu na nasze doświadczenie możemy Państwu zaoferować kompleksową pomoc w zorganizowaniu uroczystości.

 

Masz pytania? Napisz: manager@folwarkstarawiniarnia.pl

Zadzwoń: +48 18 33 12 382